Mienie zabużańskie

Do świadczonych przeze mnie usług zalicza się również wycena tzw. mienia zabużańskiego. Wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej określana jest zgodnie z wymogami ustawy o realizacji prawa do rekompensaty, na podstawie dowodów zebranych w trakcie postępowania administracyjnego, które wskazane są w postanowieniu wojewody. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą wartość rynkowa nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej określana jest na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obszarze porównywalnych rynków lokalnych funkcjonujących obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. Przy określaniu wartości nieruchomości uwzględnia się przeciętne ceny transakcyjne uzyskane za nieruchomości podobne, zbywane w miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców, porównywalnym stopniu urbanizacji i charakterze administracyjnym do miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona, położonej na obszarze województwa lub miasta wydzielonego, z uwzględnieniem współczynników określających różnice w poziomie rozwoju gospodarczego tych województw lub miast w okresie przed 1939 r. Wartość nieruchomości określa się według stanu na dzień ich pozostawienia oraz według cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny.

Dokumenty

  • postanowienie Wojewody oraz inne dokumenty stanowiące materiał
  • dowodowy uznany przez Wojewodę w postępowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *