Służebność gruntowa / przesyłu

Dokumenty

  • numer księgi wieczystej działki służebnej
  • wypis z rejestru gruntów dla działki służebnej
  • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej dla działki służebnej
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki służebnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • mapa z projektem przebiegu szlaku służebności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *