Monika Sroka

Profesjonalne, rzetelne i terminowe wyceny nieruchomości. Wysoki poziom merytoryczny. Krótki termin realizacji zleceń. Konkurencyjne ceny.

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Home

Witam Państwa bardzo serdecznie!

Jako doświadczony rzeczoznawca majątkowy świadczę usługi związane z wyceną nieruchomości oraz doradztwem na szeroko pojętym rynku nieruchomości. Oferuję profesjonalną obsługę w zakresie wyceny między innymi nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wycena gruntu), nieruchomości gruntowych zabudowanych, nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych), nieruchomości komercyjnych (handlowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych), wyceny przedsiębiorstw, szacowania wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. “mienie zabużańskie”), wyceny ograniczonych praw rzeczowych oraz innych praw związanych z nieruchomościami.

Podstawowym obszarem moich działań jest Kraków oraz powiaty sąsiednie, jednakże w indywidualnych przypadkach realizuję także zlecenia na terenie całej Polski. Swoje usługi kieruję zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a także do instytucji publicznych.

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5477. Należę do Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Stalę podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i seminariach.

Sporządzane przeze mnie opracowania spełniają wymogi formalne i merytoryczne, wynikające z przepisów prawa.

Operaty szacunkowe standardowo sporządzane są w języku polskim. Na życzenie Klienta mogą być przetłumaczone na dowolny język. Posiadane przeze mnie ubezpieczenie wynika z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

W swojej pracy zawsze przestrzegam zasad etyki zawodowej. Wynika to nie tylko ze specyfiki mojego zawodu, lecz przede wszystkim z szacunku do Klienta i troski o działanie w jego interesie. Z tych samych względów szczególną uwagę zwracam na zachowanie poufności oraz tajemnicy zawodowej.

Gwarantuję rzetelną i terminową realizację zleconej wyceny.

Zapraszam Państwa do współpracy,

Monika Sroka