Certyfikaty

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach branżowych.