Nieruchomości lokalowe

Jednym z najczęściej wykonywanych zleceń jest określanie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości lokalowych stanowiących zarówno lokale mieszkalne jak i niemieszkalne. Przedmiotem wycen są zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Bardzo często wyceniane nieruchomości stanowią przedmiot transakcji kupna – sprzedaży a same wyceny sporządzane są w celu uzyskania kredytu bankowego, tj. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Często zdarza się również, że wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości lokalowych sporządzana jest dla potrzeb podziału majątku, spłaty pomiędzy osobami uprawnionymi czy też w celu ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży.

Dokumenty

  • numer księgi wieczystej
  • akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu
  • jeśli jest to możliwe plan lokalu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *