Nieruchomości o charakterze komercyjnym

W ostatnich latach sporządziłam wiele wycen nieruchomości o charakterze komercyjnym. Z przyjemnością podejmę się oszacowania wartości rynkowej lokali / obiektów biurowych, handlowych, usługowych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych, przemysłowych a także hoteli, obiektów związanych ze służbą zdrowia, stacji paliw, obiektów restauracyjno – gastronomicznych oraz wszelkich innych nieruchomości, które można określić jako nieruchomości komercyjne.

Dokumenty

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
 • projekt architektoniczno – budowlany lub inwentaryzacja budynku lub rzut lokalu
 • dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
 • informacje o wysokości podatku od nieruchomości
 • informacje o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jeśli dotyczy
 • informacje o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku
 • informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie budynku
 • informacje na temat wynajętej powierzchni (wysokość stawek najmu, rodzaj zawartej umowy najmu itp)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *