Służebność gruntowa / przesyłu

Dokumenty

  • numer księgi wieczystej działki służebnej
  • wypis z rejestru gruntów dla działki służebnej
  • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej dla działki służebnej
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki służebnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • mapa z projektem przebiegu szlaku służebności

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *