Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Przedmiotem moich wycen jest również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego (np. garażu). W wielu przypadkach dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma prowadzonej księgi wieczystej. Wówczas dokumentem niezbędnym do sporządzenia wyceny jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o stanie przedmiotowego lokalu.

Dokumenty

  • numer księgi wieczystej
  • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające dane dotyczące lokalu
  • umowa przedwstępna sprzedaży lokalu
  • jeśli jest to możliwe plan lokalu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *