Użytkowanie wieczyste

Do oferowanych przeze mnie usług zaliczają się między innymi wyceny związane z użytkowaniem wieczystym gruntu, w tym tak często ostatnio poruszany temat aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu a także wyceny dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Dokumenty

  • numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów,
  •  kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie
  • zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków
  • zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • w przypadku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
  • własności – dokumenty zawierające informacje dotyczące stawki procentowej
  • opłaty rocznej; liczby lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego,
  • liczby lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *